Skip to main content
Vesti

Banca Intesa – Strateški Partner konferencije HR Experience 2024

Naš tim čini više od 3.000 koleginica i kolega širom Srbije, koji svojim znanjem, ekspertizom i energijom brinu o potrebama više od 1,3 miliona klijenata. Na tržištu smo preko 15 godina tokom kojih kontinuirano nastojimo da klijentima obezbedimo izvrsnost u pružanju finansijskih usluga. Deo smo Intesa Sanpaolo, jedne od vodećih bankarskih grupa u Evropi.

Naši klijenti i naši ljudi su nam na prvom mestu, zato negujemo dugoročne odnose, verujući u integritet i održivost našeg delovanja i poslovanja. Na tom putu stvaramo inovacije i dodatnu vrednost za pojedince, kompanije i zajednice u kojima poslujemo, i gradimo održivu budućnost, posvećeni očuvanju životne sredine, mladim generacijama i izgradnji istinski inkluzivnog društva. Fokusirani smo na finansijsku inkluziju i podršku klijentima, ali i celom društvu, u ESG/klimatskoj tranziciji, posebno kroz održivo kreditiranje i ESG investicije i proizvode osiguranja.

Svoje ciljeve ostvarujemo kroz neprekidno usavršavanje naših ljudi, negujući kulturu celoživotnog učenja, predviđanje izazova i podsticanje inovativnosti i kreativnosti. Osluškujemo potrebe, želje i aspiracije i kreiramo individualne planove treninga i razvoja za svakog zaposlenog.

Prepoznajemo i nagrađujemo uspehe naših koleginica i kolega, nastojeći da iznad svega, kreiramo radno okruženje koje omogućava balans privatnih i poslovnih ciljeva i ambicija.

Zato brinemo o svemu što nam znači, te kontinuirano radimo na unapređenju seta benefita koji nam omogućavaju da ostvarimo što bolji balans između privatnog i poslovnog života.

Uvažavamo i cenimo raznolikosti svih koleginica i kolega, jer svako od nas je jedinstven i podjednako doprinosi našem zajedničkom cilju, a samo zajedno činimo tim.

#TiSiSveŠtoHoćeš u Banca Intesa.

HR Experience

Rame uz rame za HR inovatorima