Skip to main content

Registracija i kafa dobrodošlice

08:00h – 09:00h

POZDRAVNI GOVOR

Sonja Ćetković

Direktor grupe sajtova za zapošljavanje i HR Poslovi Infostud

Otvaranje 4. HR Experience konferencije

09:00h – 09:10h

GOVORNIK

Skip Bowman

Generalni direktor u kompaniji Global Mindset i vodeći evropski stručnjak za razvoj liderstva i organizacione promene

Growth Mindset: Kako rasti?

Kroz ovo predavanje možete da očekujete inspirativno putovanje kroz budućnost poslova i zašto je growth mindset neophodan za ispunjenje sutrašnjih potreba. Skip Bowman naglasiće vezu između psihološke sigurnosti i mentalnog sklopa. Takođe, u svom predavanju pokazaće kako ova dva koncepta stvaraju individualne i organizacione promene i rast. Nemojte da propustite ovu “growth mindset” priliku!

09:10h – 10:00h

Pauza za kafu

10:00h – 10:10h

GOVORNIK

Dr Tomas Chamorro-Premuzic

Direktor za inovacije u Manpower Group i ekspert u oblasti psihološkog profilisanja i upravljanja talentima

Nauka o potencijalu liderstva: Da li nam podaci i tehnologija mogu pomoći da poboljšamo kvalitet naših lidera?

Kako nauka i tehnologija menjaju našu sposobnost da identifikujemo potencijal liderstva? Na koji način napreci u sferi veštačke inteligencije (AI) i velikih podataka (big data) mogu poboljšati našu sposobnost da uočimo signale liderskog talenta i da potencijalno poboljšaju celokupan kvalitet lidera? Upoređujući uspostavljene naučne metode i skorašnje inovativne tehničke alate, ova diskusija nudi praktične preporuke za lidere u oblasti ljudskih resursa koji streme da razumeju pozitivne i negativne implikacije korišćenja novih tehnologija zarad efikasnog prepoznavanja liderstva.

10:10h – 11:30h

Pauza za kafu

11:30h – 11:45h

GOVORNIK

Jan de Jong

Suosnivač, Webpower Adria

Da li je vreme da skratimo radno vreme? Četvorodnevna radna nedelja, iskustva iz prakse

Standard života se generalno poboljšava kada imamo više osoblja. Međutim, na primer, postaje luksuz imati više slobodnog vremena. U mojoj kompaniji, „Webpower Adria“, napunili smo novinske naslove, kada smo se prošle godine odlučili da uvedemo četvorodnevnu radnu nedelju. Da li smo ovo uveli samo da bismo zadovoljili potrebe naših zaposlenih ili postoje neki malo sebičniji razlozi za to?

11:45h – 12:15h

GOVORNIK

Vesna Laković van Kempen

Diplomirani pedagog i trener, Mindfulness Centar

Saosećajni zamor na radnom mestu - kako ga prepoznati i sprečiti

Saosećajni zamor je termin koji opisuje fizički, emocionalni i psihološki uticaj pomaganja drugima – uglavnom kroz iskustva stresa ili traume. Na predavanju će akcenat staviti na kako možemo da sprečimo da nam se ovo desi na radnom mestu, prolazeći kroz 4 važna koraka prevencije. Ove korake će pratiti primeri iz prakse i iskustvene vežbe iz inovativnih pravaca poput Mindfulness-a, Mindful self-compassion-a i telesnih praksi za otpuštanje napetosti i stresa.

12:15h – 12:45h

Ručak

12:45h – 13:45h

USPEŠNE HR PRIČE

Predstavljanje 6 najboljih HR praksi u Srbiji

  • Atlantic GrupaSharing is caring – kako brigom o kandidatima postižemo njihovo zadovoljstvo“
  • Endava „Engagers klub“
  • Erste Bank „Smart Employee Growth Assistant“
  • Levi9 TS „Hacker burger kampanja – prvi jestivi oglas za posao“
  • OTP Banka „Rotacijom do uspeha“
  • Playrix „Wellbeingscapes“

13:45h – 15:30h

Pauza za kafu

15:30h – 15:45h

GOVORNIK

Tom De Bruyne

Suosnivač konsultantske firme SUE Behavioural Design i i međunarodno priznat stručnjak bihejvioralnih nauka

Navike visoko učinkovitih timova

Šta čini odličan tim? I, što je još važnije, kako da grupu ljudi, koji igrom slučaja rade zajedno u istom timu, pretvorite u visoko učinkovit tim? Bihevijoralna nauka nam daje odličan uvid u to koja ponašanja je potrebno osmisliti kako bi se stvorila kultura visokoučinkovitog tima – kultura koja je zapravo ništa više do zbira ponašanja koja se razvijaju ili potiskuju u grupi. Ako možemo da osmislimo ta ponašanja, možemo da osmislimo i celu kulturu. Na ovom predavanju, zavirićemo u “manipulaciju zarad dobrog” i istražićemo određene navike i kako da ih oblikujete.

15:45h – 16:45h

SPECIJAL

Državni Posao

16:45h – 17:00h

Obezbeđen simultani prevod programa.