Registracija i kafa dobrodošlice

08:00h – 09:00h

POZDRAVNI GOVOR

Sonja Ćetković

Direktor grupe sajtova za zapošljavanje i HR Poslovi Infostud

Otvaranje 4. HR Experience konferencije

09:00h – 09:10h

GOVORNIK

Tom De Bruyne

Suosnivač konsultantske firme SUE Behavioural Design i i međunarodno priznat stručnjak bihejvioralnih nauka

Navike visoko učinkovitih timova

Šta čini odličan tim? I, što je još važnije, kako da grupu ljudi, koji igrom slučaja rade zajedno u istom timu, pretvorite u visoko učinkovit tim? Bihevijoralna nauka nam daje odličan uvid u to koja ponašanja je potrebno osmisliti kako bi se stvorila kultura visokoučinkovitog tima – kultura koja je zapravo ništa više do zbira ponašanja koja se razvijaju ili potiskuju u grupi. Ako možemo da osmislimo ta ponašanja, možemo da osmislimo i celu kulturu. Na ovom predavanju, zavirićemo u “manipulaciju zarad dobrog” i istražićemo određene navike i kako da ih oblikujete.

09:10h – 10:00h

Pauza za kafu

10:00h – 10:10h

GOVORNIK

Dr Tomas Chamorro-Premuzic

Direktor za inovacije u Manpower Group i ekspert u oblasti psihološkog profilisanja i upravljanja talentima

Nauka o potencijalu liderstva: Da li nam podaci i tehnologija mogu pomoći da poboljšamo kvalitet naših lidera?

Kako nauka i tehnologija menjaju našu sposobnost da identifikujemo potencijal liderstva? Na koji način napreci u sferi veštačke inteligencije (AI) i velikih podataka (big data) mogu poboljšati našu sposobnost da uočimo signale liderskog talenta i da potencijalno poboljšaju celokupan kvalitet lidera? Upoređujući uspostavljene naučne metode i skorašnje inovativne tehničke alate, ova diskusija nudi praktične preporuke za lidere u oblasti ljudskih resursa koji streme da razumeju pozitivne i negativne implikacije korišćenja novih tehnologija zarad efikasnog prepoznavanja liderstva.

10:00h – 11:30h

Pauza za kafu

11:30h – 11:45h

GOVORNIK

Uskoro

Više informacija uskoro.

11:45h – 12:15h

GOVORNIK

Uskoro

Više informacija uskoro.

12:15h – 12:45h

Ručak

12:45h – 13:45h

USPEŠNE HR PRIČE

Predstavljanje 5 najboljih HR praksi u Srbiji odabranih od strane stručnog žirija

13:45h – 15:15h

Pauza za kafu

15:15h – 15:30h

GOVORNIK

Skip Bowman

Generalni direktor u kompaniji Global Mindset i vodeći evropski stručnjak za razvoj liderstva i organizacione promene

Growth Mindset: Kako rasti?

15:30h – 16:30h

GOVORNIK

Uskoro

Više informacija uskoro.

16:30h – 17:00h

Obezbeđen simultani prevod programa.