Skip to main content
Vesti

Stručna HR zajednica izabrala najbolju HR praksu 2019.

By 30.07.2019novembar 3rd, 2021No Comments
Stručna HR zajednica izabrala najbolju HR praksu 2019.

I ove godine, uspešne HR priče nastavljaju svoju tradiciju promovišući dobre prakse u cilju stvaranja pozitivne klime na tržištu rada. Prošle godine ovaj pilot projekat pokrenut je istovremeno sa HR Experience konferencijom u nameri da se obezbedi prostor HR stručnjacima da međusobno dele određena praktična znanja u upravljanju ljudskim resursima. Sasvim je sigurno da će ovaj projekat doživeti ekspanziju u godinama koje predstoje, jer postignuti rezultati pokazuju da vlada veliko interesovanje kako kompanija tako i pojedinaca. Kada se sve sumira, evidentno je da ovakva inicijativa već sada ima veliki uticaj na svetliji razvoj našeg tržišta.

I ove godine mnogobrojne kompanije su se prijavile da predstave svoje HR prakse, a stručni žiri koga su činili Sonja Bunčić (Levi9) koja je u 2018.godini ponela titulu najbolje HR prakse, Vladimir Damnjanović (Continental) i Sonja Jovanović (Ernst&Young) odabrali su pet najboljih projekata koji su prezentovani stručnoj HR javnosti. Zlatna petorka predstavila je novi model prakse za budući razvoj inovacija (Sofija NIkolić – 30Hills), razvoj internog preduzetništva kod zaposlenih (Ivana Mihajlović – Direct Media), regrutaciju HR kadrova kroz serijal stručnih blog tekstova (Predrag Spasojević – Hooloovoo), uvođenje Lean filozofije u organizaciju (Žaklina Teofilović, Marina Atanasoski – SR Technics) i podržavanje porodičnih vrednosti u kompaniji (Bojana Topalović – Vip Mobile).

Po završetku prezentacija, publika sačinjena od HR stručnjaka iz domaćih kompanija glasala je za najbolje prakse, nakon čega su pobednicima uručene nagrade. Prema broju osvojenih glasova prvo mesto je osvojila HR priča iz kompanije Vip Mobile, drugo mesto osvojio je Hooloovoo, a treće 30Hills kompanija.

Bojana Topalović je sa zadovoljstvom predstavila Family and Friendly inicijativu odnosno projekat kroz koji Vip Mobile podržava porodične vrednosti u kompaniji putem konkretnih akcija čime su stekli prestižni Family Friendly Enterprise sertifikat. Osnovni postulat ove HR priče je da se zaposlenima stvore uslovi kojima bi bio omogućen balans između poslovnog i privatnog života. Jer je njihovo zadovoljstvo suštinski preduslov za uspešno poslovanje kompanije. Formirani Family and Friendly tim kreirao je akcioni plan uvođenja pojedinih pogodnosti sa jasno definisanim načinom implementacije i vremenskih rokova. Prva mera koja je sprovedena odnosila se na fleksibilno radno vreme uz mogućnost da dva dana mesečno zaposleni rade van prostorija kompanije. Uveden je i paket benefita za roditelje – mame koje se vraćaju sa porodiljskog odsustva mogu da rade 4 sata dnevno po istim uslovima kao da ispunjavaju puno radno vreme, slobodni dani prilikom polaska dece u vrtić ili školu,… Među brojnim benefitima izdvajaju se još i plaćeno ili neplaćeno odsustvo, rekreativne aktivnosti, druženja i sl kako bi se kolegama pružilo ono što im je najpotrebnije. Do potpune sertifikacije Vipu je preostalo još godinu i po dana i taj period će svakako iskoristiti za implementaciju novih pogodnosti.

Ispred kompanije Hooloovoo, Predrag Spasojević je predstavio kreativno rešenje u vidu kampanje Pročitao/la sam blog koju su organozovali sa ciljem zapošljavanja osoba u HR sektoru. Kroz niz blog tekstova iskoristili su priliku da svoje verne pratioce i fanove “filtriraju” sa namerom da naprave selekciju i odaberu najbolje osobe za svoj HR tim. Ovim putem uspeli su da otkriju koji kandidati se u potpunosti identifikuju sa vrednostima kompanije i projektima na kojima rade. Analitika je pokazala da je 67 osoba pročitalo njihov blog, primili su preko 109 CV-a, a krajnji rezultat ogleda se zapošljavanjem 5 novih kolega u HR-u. Kruna kampanje je i činjenica da za ovaj poduhvat nisu morali da angažuju neku od agencija, spoljnog partnera niti da izdvajaju novčana sredstva. Uložili su samo kreativnost i svoje vreme.

Sofija Nikolić ispred IT kompanije 30Hills govorila je na temu prakse Next Generation Internship odnosno novog modela prakse za budući razvoj inovacija. Projekat je razvijen u saradnji sa kompanijom Price Waterhouse Coopers (PwC) i namenjen je raznim profilima ljudi. Praksa traje tri meseca, formirani cross-funkcionalni tim radi na celom ciklusu proizvoda – od dokumentacije do produkcije, i odvija se pod budnim okom mentora iz obe kompanije. Na ovaj način kandidati stiču razumevanje korporativne kulture i njihovih procesa u odnosu na StartUp okruženje. Oni učestvuju u kreiranju i razvoju proizvoda, a statistika govori da oko 75% njih kasnije dobije i zaposlenje. Ono što ovu praksu čini inovativnom je sam čin selekcije budućih praktikanata koji se ogleda u njihovoj komunikaciji sa ChatBot-om Sofi. Odgovori na set pitanja koje je Sofi pripremila, kreiraju profil o samom kandidatu i ti podaci se smeštaju u Excel gde 30Hills može brzo da ih obradi i suzi izbor na najbolje kandidate. Automatizovan sistem, po prolasku prvog kruga, kandidate dalje usmerava na polaganje testa nakon kojeg se zakazuje intervju u prostorijama kompanije. Prema Sofijinim rečima uvođenje digitalizacije u proces selekcije višestruko skraćuje vreme obrade informacija pogotovo kada tokom trajanja konkursa pristigne stotine CV-a.

Predstavnica velikog medijskog sistema Direct Media, Ivana Mihajlović, iznela je detalje o projektu Challenge Direct Media koji je namenjen razvoju internog preduzetništva kod zaposlenih zarad pospešivanja usluga i načina rada u organizaciji. Kao kompanija koju 50% čine milenijalci, kontekst izazova bio je da zaposleni kadar doprinese inovacijama u formiranju strategije biznis modela i tako bude preduzetnik u okviru matične kuće. U saradnji sa StartUp zajednicom edukovali su zaposlene i definisali metodologije koje im mogu koristiti u poslovanju. Projekat je obuhvatao pokretanje platforme putem koje može da se prati dijagnostika problema i ponuda najboljeg rešenja. Tako su timovi svoje predloge prosleđivali menadžmentu koji je odlučivao šta će biti implementirano u sistem. Jedan od ciljeva je bio da ova inicijativa ne bude izolovana akcija već praksa koja će nastaviti uspešno da živi, a zaposleni su postali motivisaniji, samouvereniji i mnogo produktivniji.

Ove godine SR Technics je predstavio praksu isticanja ključne uloge HR-a u procesu sprovođenja promena uvođenjem Lean filozofije u organizaciju kroz odabir najuticajnijih osoba za sprovođenje promena. Činjenica da čak 70% kompanija ne sprovede promenu uspešno jer je zaposleni ne prihvataju na pravi način. To je podstaklo HR sektor ove kompanije da formira kritičnu masu, mrežu Lean agenata promena, koji će pokrenuti i inspirisati ostatak organizacije ka uspešnoj transformaciji.  Žaklina i Marina su istakle da svega 4% zaposlenih koji su u kompaniji prepoznati kao inovatori, influenseri i lideri, imaju moć da dopru do preostalih 70%. Njihova HR priča sastojala se u identifikovanju ovih osoba, te je od preko 300 odabrano 10 zaposlenih u svojstvu Lean agenata. Pristup kojim su se rukovodili vezuje se za socijalne mreže i socijalnu fiziku o čemu je Robert Kopal govorio na prošlogodišnjoj konferenciji. SR Technics je obezbedio Lean treninge što je kandidatima omogućilo upoznavanje sa određenim alatima, bolje razumevanje ove filozofije kao i razvijanje kompetencija koje su neophodne za njeno uspešno sprovođenje. Benefit ovog projekta je primena inovativnog pristupa, pouzdane metodologije i visoke angažovanosti zaposlenih u cilju pokretanja snage ljudskog kapitala za uspešno upravljanje promenama.

HR Experience

Rame uz rame sa HR inovatorima