Socijalne mreže i socijalna fizika u HR-u - HR experience