Skip to main content
Vesti

Upotreba potencijala, jačanje i razvoj veština je evropski i globalni prioritet

By 04.03.2019novembar 3rd, 2021No Comments
Upotreba potencijala, jačanje i razvoj veština je evropski i globalni prioritet

Tom Hak je direktor HR Trend Instituta. Ovaj institut otkriva, prati i podstiče trendove u oblasti ljudi i organizacija, kao i u srodnim oblastima. Tamo gde je to moguće, HR Trend Institut je takođe i lider u postavljanju novih trendova. Tom ima veliko iskustvo u upravljanju ljudskim resursima (HR menadžmentu) u multinacionalnim kompanijama. Radio je na visokim položajima u kompanijama kao što su: Fugro, Arcadis, Aon, KPMG i Philips Electronics. Veoma ga zanima inovativni HR, tehnologije u HR-u, analitika radne snage kao i načini na koje organizacije mogu imati koristi od promena trendova.

Koji su najvažniji trendovi koje pratite u HR-u?

Opsežan odgovor na ovo pitanje možete naći na mom blogu „10 inspirativnih trendova u 2019. godini”, ali postoji jedan koji bih želeo da istaknem. Na prvom mestu je „personalizacija”. Istorijski gledano, HR se fokusirao na standardizaciju i princip univerzalnosti (“one-size-fits-all”). Prelazak na pristup gde su individualne potrebe, želje i sposobnosti kandidata i zaposlenih polazna tačka jeste težak, ali je veoma važan. HR u vezi sa tim može mnogo toga da nauči od marketinga. Sva područja HR-a mogu imati koristi od personalizacije.

O čemu bi HR stručnjaci trebalo da razmišljaju kada žele da poboljšaju proces zapošljavanja?

Postoji nekoliko pitanja na koja HR profesionalci treba da daju odgovor.

  1. Da li smo dovoljno brzi? Procesi zapošljavanja su u većini slučajeva previše spori. Ovo pitanje nam pomaže prilikom procenjivanja svih koraka u procesu zapošljavanja. Koliko je vremena potrebno kandidatima da popune onlajn formular za prijavu? Koliko je vremena potrebno za obaveštavanje kandidata o sledećem koraku? I tako dalje. Budite strogi u procenjivanju i naći ćete mnogo prostora za poboljšanja.
  2. Da li smo zaista fokusirani na kandidate? Većina organizacija je previše fokusirana na svoje potrebe. Daju opširan opis posla i onda kreću u potragu za kandidatima. Pokušajte da krenete od kandidata. Šta su potrebe, želje i mogućnosti pojedinih kandidata i kako ih možemo uzeti u obzir. Pažljivo sagledavanje percepcije i iskustva kandidata u pogledu celokupnog procesa jedan je od elementa fokusiranosti na kandidata.
  3. Da li biramo prave karakteristike? Trend je da organizacije više gledaju lične osobine, kulturno uklapanje i potencijal budućih veština. Manje se gledaju stručne veštine i iskustvo koje je potrebno za određeni posao.  Zaključci izvedeni na osnovu svakodnevne prakse i upotreba „analitike ljudi“ na pametan način su veoma bitni.

Šta će biti fokus/teme u upravljanju ljudskim resursima u narednih 10 godina?

U narednih deset godina, HR se takođe mora fokusirati na biznis probleme u pogledu čijeg rešavanja može biti od pomoći. Važne teme za mnoge organizacije odnose se na pitanja kao što su:

  • Kako možemo nastaviti rast na održiv način?
  • Kako da ubrzamo našu digitalnu transformaciju?
  • Kako da povećamo svoj kapacitet i produktivnost?
  • Kako da podstaknemo inovacije u celoj organizaciji?

HR bi trebalo da bude veoma vešt u postavljanju pravih pitanja i utvrđivanju načina na koje može pomoći u rešavanju ključnih problema, kao i da se fokusira se na visoko-efikasne intervencije uz minimalne napore. Na primer, povećanje kapaciteta neophodnog za rast često se prebrzo rešava zapošljavanjem novih ljudi. Osim zapošljavanja, postoje i mnogi drugi načini koji mogu pomoći u povećanju kapaciteta. Iskoristite bolje potencijal ljudi. Organizujete se na drugačiji način (manje menadžera, više samostalnih timova). Fokusirajte se na povezivanje rešenja za učenje sa pojedinim zaposlenim i bolje povezivanje učenja sa konkretnim radom.

Uopšteno govoreći, potencijal velikog broja ljudi je nedovoljno iskorišćen i mnogi zaposleni bi mogli biti zaista oduševljeni poslom koji obavljaju. Upotreba potencijala, jačanje i razvoj veština koje će se u budućnosti pokazati efikasnim je evropski i globalni prioritet.

Šta će učesnici konferencije „HR Experience” imati priliku da čuju na vašem predavanju?

Na „HR Experience“ konferenciji ću govoriti o trendovima u upravljanju talentima. Govoriću o nekoliko važnih trendova i pokazati primere kako inovativne organizacije koriste trendove u svoju korist. Moj cilj je da inspirišem i zabavim učesnike tako da sa konferencije mogu poneti neke ideje koje će im pomoći da povećaju sopstveni uticaj u svojim organizacijama.

HR Experience

Rame uz rame sa HR inovatorima