Skip to main content
Vesti

Robert Kopal: Primenom metoda socijalne fizike moguće je povećati produktivnost i pouzdanost u donošenju odluka

By 14.05.2018novembar 3rd, 2021No Comments
Robert Kopal

“HR Experience”, okupljanje vodećih HR stručnjaka, u svom fokusu će imati i nove trendove koji se primenjuju u HR-u.

Jedan od njih je i primena socijalne mreže i socijalne fizike u HR-u, a upravo ovo predavanje, uživo iz Hrvatske, održaće Robert Kopal, naučni saradnik, profesor visoke škole u trajnom zvanju, državni sekretar MUP-a Republike Hrvatske i autor knjige “Analiza (socijalnih) mreža: praktična primjena”.

O tome na koji se način analiza socijalnih mreža primenjuje u HR-u, Kopal objašnjava:

“Analiza socijalnih mreža može efikasno pomoći kompanijama u realizaciji strategije zasnovane na uzorcima, a koja koristi informacije o odnosima (Gartner). Pritom se koriste sledeće analitičke tehnike: analiza organizacione mreže, analiza vrednosnih mreža te analiza uticaja.

Analiza organizacione mreže istražuje ograničenja, veze, komunikaciju i tok informacija između pojedinaca ili čvorova u mreži te može pomoći kompaniji u razumevanju toga koji su zaposleni ključni za njen poslovni nastup / izvedbu, koji su preopterećeni ili uska grla u obavljanju poslova, koji su neiskorišćeni izvori nova otkrića i još mnogo toga.

No, puno je više područja primene analize socijalnih mreža u HR-u. Navešću neke od njih: ovladavanje multidimenzionalnim znanjem organizacije, upravljanje organizacijom 21. veka, poređenje ljudski vs. socijalni kapital, analiza mrežne strukture adaptivne organizacije, upravljanje organizacionim resursima i organizacionim performansama, analiza uspešnosti integracije (post-merger integracija), upravljanje projektima, upravljanje programom i portfeljem projekata, otkrivanje lidera u timu, upravljanje inovacijama i dr.”

Kako socijalna fizika doprinosu HR-u i na koji način se može primenjivati?

“Socijalna fizika je kvantitativna društvena nauka koja opisuje pouzdanu, matematičku vezu između informacija i toka ideja iz jednog i ljudskog ponašanja, s druge strane.

Pomaže razumevanje toka ideja, od osobe do osobe, kroz mehanizme društvenog (socijalnog) učenja i razumevanja kako ovi tokovi na kraju stvaraju norme, produktivnost i kreativan učinak kompanija, gradova i društava.

Pokazano je da primenom metoda socijalne fizike, na primer prilagođavanjem postavki komunikacionih mreža, moguće je povećati produktivnost i pouzdanost u donošenju odluka.

Skoro nema područja ljudske delatnosti gde nije moguće primeniti zakonitost socijalne fizike. Na primer, moguće je odgovoriti na sledeća pitanja: Kako koristiti socijalno učenje kako biste pronašli najbolje ideje? Kako povećati efikasnost centrale za 23% dok smanjujete stres za 19%? Kako smanjiti potrošnju električne energije za 17%? Kako mogu blagovremeno otkriti depresiju i druge psihološke i psihičke poremećaje zasnovane na njihovim karakteristikama ponašanja na društvenim mrežama i internetu? Kako da automatski prepoznamo emocionalno stanje korisnika tokom dijaloga sa operaterom u call centru? Ili kako saznati u realnom vremenu interesovanje korisnika za uslugu koju operator nudi? Kako korisnici preporučuju muziku i filmove na osnovu raspoloženja? i dr.

Metode socijalne fizike takođe mogu uravnotežiti tok sastanaka: učešće, ravnoteža, tranzicija, saradnja, interaktivnost, razmena informacija itd. Takođe je moguće povećati efikasnost distribuiranih grupa / timova. Posebno je interesantno “uspostaviti” organizaciju u cilju povećanja inovacija ili protoka informacija ili brzine / efikasnosti obavljanja radnih zadataka.”

Šta će biti fokus vaše prezentacije u Beogradu?

“Osvešćivanje HR profesionalaca u pravcu primene i koristi analize socijalnih mreža i socijalne fizike u HR. Ali, svakako i osvešćivanje poslovne zajednice o njegovoj primenljivosti u finansijama i bankarstvu, osiguranju, telekomunikacionoj industriji, korporativnoj bezbednosti, medicinskoj i zdravstvenoj zaštiti i dr.”

HR Experience

Rame uz rame za HR inovatorima