Milka Negrović

Milka Negrović

Strategic Account Manager

Milka Negrović, Strategic Account Manager u agenciji Homepage svoju poslovnu karijeru započinje u prodaji gde ubrzo uviđa neraskidive veze između prodaje i marketinga kao oblasti u kojoj se dalje usavršava.

U agenciji je zadužena za vođenje i izgradnju odnosa sa ključnim klijentima, strateško planiranje i vođenje prodaje, kao i razvoj stragija online komunikacije. Stekla je značajna iskustva u radu na projektima koji se tiču korporativne komunikacije i employer brandinga. Neguje strateški pristup projektima, uz snažno oslanjanje na analitiku i praćenje trendova. Kao lider dela tima komunikatora intenzivno učestvuje u internim edukacijama i razvoju ljudi.

Od brojnih klijenata ističe saradnju sa: Coca-Cola Hellenic, Banca Intesa, Sport Vision, Ivko Woman, Avon Cosmetics, Simpo, Tarkett.