Natalija Pešić

Natalija Pešić

Head of HR - Vip mobile

Natalija Pešić je Rukovodilac ljudskih resursa u kompaniji Vip mobile. Svoju karijeru je razvijala kroz različite pozicije u okviru HR-a, od FMSG, preko proizvodnje do telco industrije. Vip mobile je kompanija u kojoj, zajedno sa članovima svog tima i ostalim kolegama, aktivno učestvuje u kreiranju stimulativnog radnog okruženja.