Vesna Laković van Kempen

Vesna Laković van Kempen

Diplomirani pedagog i trener, Mindfulness Centar

Vesna Laković van Kempen poslednjih 13 godina kreira programe i edukacije prilagođen potrebama današnjice. Ona vodi treninge ličnog i profesionalnog razvoja, kao pionir na našim prostorima iz pravaca poput: Mindfulness-a (svesna pažnja, fokusiranost i bolja kontrola stresa), TRE telesnih vežbi za oslobađanje stresa i napetosti, trening razvoja samosaosećanja (Mindful self-compassion) – rezilijentnosti i prevencije saosećajnog zamora. Od nedavno se ostvarila i kao pisac “Dnevnika svesne pažnje i kontrole stresa”. Učesnici i klijenti je uglavnom opisuju kao posvećenu i motivišuću, ali pre svega iskrenu i spontanu.

Inovacija, izazov i rast (sa dozom avanturizma!) su važne vrednost u njenom radu te je neko vreme provela i na Tajlandu u centru za oporavak od bolesti zavisnosti New life foundation radeći kao savetnica i konsultantkinja u kreiranju obrazovnog programa centra. Danas je mentorka ženama preduzetnicama iz Azije u sklopu organizacije Wedu i deo komiteta za različitost, jednakost i uključenost u Center for Mindful self-compassion iz Amerike.

Poslednjih godina radi zajedno sa svojim suprugom kao konsultantkinja i instrukcijska dizajnerka za unapređenje i kreiranje online obrazovnih programa za kompanije i institucije.