Skip Bowman

Skip Bowman

Generalni direktor, Global Mindset

Vodeći evropski stručnjak za mentalni sklop (growth mindset), razvoj liderstva i organizacione promene

Skip Bowman je motivacioni govornik, pisac i edukator za transformaciјsko liderstvo. Sa jakim temeljima u organizacijskoj psihologiji i istraživanju, njegovi programi pridonose rastu, podstiču kulturne promene i saradnju.

Osmislio je uspešne alate koji omogućavaju liderima da promene razmišljanje i obrasce vlastitog ponašanja kako bi oslobodili svoj lični, ali i poslovni potencijal. Svojim metodama, Bowman liderima ukazuje kako da osveste i uklone odbrambene mehanizme prilikom donošenja odluka, kao i kako da konstruktivno razmišljaju. Time im pomaže da izgrade organizacije i timove sa većim vrednostima i učinkovitošću. Upravo je zato trener i konsultant za transformaciju u nekim od najinovativnijih evropskih kompanija.

Bowman smatra da su revolucionarni rezultati mogući tek kada lideri i organizacije usvoje četiri konstruktivna načina razmišljanja „kako“: Postići, rasti, prepoznati i sarađivati.

Bowman je autor, konsultant i motivacioni govornik koji u svako svoje predavanje ubrizga dozu humora uz alate i savete koje deli sa publikom na temu “Kako promeniti vlastito stanje uma”.