Skip to main content

“Uspešne HR priče” je projekat koji je pre 6 godina pokrenuo Infostud sa ciljem da promoviše i nagradi pozitivne HR prakse u kompanijama koje posluju u Srbiji i regionu.

Realizuje se u okviru takmičarskog dela konferencije “HR Experience” kroz razmenu znanja i iskustava iz domena ljudskih resursa, a zarad unapređenja ove oblasti u našoj zemlji.

Pruža mogućnost HR stručnjacima da se predstave i pred HR zajednicom podele praktična znanja i ideje o tome kako unaprediti iskustvo zaposlenih. Na taj način zajedničkim snagama unapređujemo tržište rada.

Kako da prijavim HR praksu?

Prijave su besplatne!

HR priča je bilo koja HR praksa, proces ili aktivnost koju ste uradili u poslednje dve godine, a koja je unapredila rad sa ljudima, poslovanje ili rad HR sektora, a kojom bi želeli da se pohvalite i predstavite ostalim kolegama. Praksa može biti iz bilo koje oblasti HR-a, kao što su: akvizicija talenata, razvoj organizacije i zaposlenih, organizacioni dizajn, brendiranje poslodavca i dr.

Prijave se vrše putem kratkog i jednostavnog online upitnika. Prilikom popunjavanja formulara veoma je važno obratiti pažnju da detaljno opišete svoju praksu, kako bi žiri imao dovoljno informacija potrebnih za ocenjivanje. Nepotpune i netačne prijave se neće uzeti u razmatranje prilikom ocenjivanja. Nakon zatvaranja konkursa, sve relevantne prijave ocenjuje nezavisni stručni žiri. Jedna kompanija može prijaviti više praksi i u tom slučaju u TOP 5 može biti izabrana jedna praksa iz kompanije.

Svaka prijava treba da sadrži:

  • Kontekst projekta – da se radi o projektu iz neke od oblasti HR-a;
  • Važnost problema ili teme kojom se projekat bavi;
  • Inovativnost za organizaciju ili HR zajednicu;
  • Rezultate tj. korist organizacije i zaposlenih od sprovedenog projekta;

Na konkurs se mogu prijaviti prakse/projekti koji su realizovani u okviru privrednog subjekta od 01. januara 2022. zaključno sa zatvaranjem konkursa s tim da su izmereni i dokazani rezultati uspešnosti sprovedenog projekta.

Kako se praksa prezentuje?

Najboljih 5 HR praksi, po odabiru stručnog žirija, se predstavlja uživo na konferenciji HR Experience, 30. maja 2024. putem javnog prezentovanja. Prezenter je predstavnik kompanije koji je dobro upoznat sa projektom. Na raspolaganju mu je tačno 10 minuta da na najbolji način predstavi praksu. Važno je znati da prezenter deli scenu sa HR stručnjacima i vrhunskim predavačima iz celog sveta, te su potrebne određene prezenterske veštine.

Ukoliko je u realizaciji projekta učestvovalo više sektora ili drugi privredni subjekat/agencija moguće je uključiti još jednu osobu koja će učestvovati u prezentovanju. Jedan projekat prezentuju najviše dve osobe.

Obavezno je dostaviti prezentaciju sa kompletiranim sadržajem na vreme, prema uputstvu sa template-om koji će dobiti od organizatora konferencije. Svaka prezentacija treba da obuhvati kontekst odnosno kako je nastala ideja za projekat, koja je potreba ideje i šta se želelo postići. Zatim, sprovođenje odnosno faze, redosled i ključne momente u sprovođenju projekta ili izazove u toku sprovođenja. Nakon toga, korist za zaposlene i/ili organizaciju odnosno ostvarene benefite i najvažnije rezultate. I na kraju, merljivost uspeha odnosno na koji način su izmereni rezultati koji prikazuju uspešnost, prikaz, dokaz (brojevi, povratna informacija od strane zaposlenih, menadžmenta, ostvareni CKR-ovi…). Dodatno je poželjno predstaviti zaključak kao što su glavne poruke, greške, pouke i sl.

Kako se biraju nagrađeni?

Odluku o TOP 5 priča, koje će predstavnici kompanija prezentovani uživo u sklopu programa na HR Experience konferenciji, donosi nezavisni žiri koji je sačinjen od iskusnih i uglednih HR stručnjaka u Srbiji u regionu. Odluku o dobitniku Employer Branding nagrade donosi isključivo žiri sačinjen od iskusnih i uglednih stručnjaka iz ove oblasti.

Nakon predstavljanja TOP 5 praksi na konferenciji, publika koju uglavnom čine domaći HR stručnjaci, glasanjem uživo bira najbolje 3 HR prakse koje potom javno bivaju nagrađene prestižnim priznanjima. Glasanje se vrši nakon što se sve priče predstave publici. Ovogodišnja dodela prestižnih nagrada biće organizovana u sklopu HR Experience konferencije 30. maja na velikoj sceni Sava Centra u Beogradu.

Svih 6 praksi (TOP 5 i Employer Branding praksa) će u vidu teksta biti objavljene na HR Lab Blogu na vodećoj domaćoj platformi za poslodavce i promovisane na društvenim mrežama kroz Infostud kanale.

Srećno!

KONKURS ZA 2024. JE ZATVOREN!

REZULTATI

Stručni žiri za 2024. godinu

Članovi žirija za TOP 5 Uspešnih HR priča

Aleksandra Dutina

VP HR za CEEI Region, Carlsberg

Žaklina Teofilović

Director Human Resources at MTU Maintenance

Ivanka Novaković

Senior leader, HR strategist and consultant

Članovi žirija za najbolju Employer Branding praksu

Ivana Eror Bauk

Head of People Engagement and Culture at Delhaize Serbia

Ivan Marković

Employee Experience Manager at NIS a.d.

Tijana Bejatović

Business Communications Strategist and Founder topIC_community

TOP5 HR priča u 2024.

Banca Intesa
Banca Intesa
Delhaize logo
Delhaize Srbija
NLB logo
NLB Komercijalna banka
NESTLE
Nestlé
Unicredit Bank
Unicredit Bank
Najbolja Employer Branding praksa u 2024.
Accenture logo
Accenture

3 najbolje HR priče u 2023

3 najbolje HR priče u 2023.

Najbolja Employer Branding praksa u 2023.

3 najbolje HR priče u 2022.

3 najbolje HR priče u 2022.

Najbolja Employer Branding praksa u 2022.

3 najbolje HR priče u 2021.

3 najbolje HR priče u 2021.

3 najbolje HR priče u 2019.

3 najbolje HR priče u 2019.

1.
VIP
2.
Hooloovoo
3.
30 Hills

3 najbolje HR priče u 2018.

3 najbolje HR priče u 2018.

1.
LeviNine
2.
Execom
3.
Nelt