Robert Kopal

Robert Kopal

Profesor Visoke Škole

Robert Kopal, naučni saradnik; profesor visoke škole u trajnom zvanju; državni sekretar MUP-a Republike Hrvatske;

Izvod iz dosadašnjeg profesionalnog i naučnog iskustva: specijani savetnik predsednika Vlade Republike Hrvatske za nacionalnu bezbednost; prodekan za R&D na Univerzitetu Algebra i šef diplomskog programa Digitalni marketing i upravljanje podacima; predavač i gost predavač na više fakulteta u Hrvatskoj i inostranstvu kao i na CROMA EduCare programu (Hrvatsko udruženje menadžera i preduzetnika); savetnik Uprave IN2 Grupe za R&D/naučni savetnik; Chief Science Officer u IN2data; dekan Visoke škole za finansije i pravo Effectus; objavio deset knjiga u Hrvatskoj i inostranstvu (Ekonomska analiza međunarodnog terorizma; Teorija igara, Tehnike kompetitivne analize i dr.); autor više poglavlja u knjigama, kao i pedesetak stručnih i naučnih radova u Hrvatskoj i inostranstvu; šef i predavač na stotinjak poslovnih i analitičkih radionica u RH i inostranstvu; dizajnirao nekoliko specijalizovanih informacionih sistema; sertifikovani trener obaveštajne analitike (intelligence analysis techniques) i analitičkog SW (intelligence analysis software’s); poseduje 14 sertifikata; član IALEIA-e (International Association of Law Enforcement Intelligence Analysts) i BDVA (Big Data Value Association); izvršni urednik u International Journal of Digital Technology and Economy i član uredništva u International Journal of Economics & Management Sciences; izlagao na mnogim domaćim i međunarodnim konferencijama, učestvovao i vodio više nacionalnih i međunarodnih analitičkih projekata (između ostalog i CARDS i UNODC projekti); član Matičnog komisije za društvene nauke; član Nacionalnog veća za razvoj ljudskih potencijala; član nacionalnog tima RH – Evropski Big Data Hackathon 2017. koji je osvojio 1. mesto.

Poslednja knjiga “Analiza (socijalnih) mreža: praktična primjena” objavljena je u aprilu 2016. godine. Sa saradnicima trenutno radi na knjizi “Kreativnost i inovativnost za digitalno doba”.