Marija Desivojević

Marija Desivojević

Viši potpredsednik za strategiju i razvoj, Delta Holding

Marija Desivojević Cvetković je viši potpredsednik za strategiju i razvoj u kompaniji Delta Holding od 2012. godine. Odgovorna je za kreiranje poslovne strategije kompanije i za upravljanje projektima od strateškog značaja za kompaniju. Osim toga, ona je odgovorna za celokupno međunarodno poslovanje i međunarodne odnose Delta Holdinga. Gospođa Desivojević Cvetković kreira nove strateške projekte, razmatra predloge projekata, priprema projekcije budžeta i koordinira sprovođenje svih planova u vezi sa daljim razvojem i unapređenjem u skladu sa potrebama kompanije. U okviru funkcije višeg potpredsednika za strategiju i razvoj, ona je zadužena i za sektore informacionih tehnologija i korporativnih komunikacija.
U prethodnom periodu, bila je izvršni direktor za preradu hrane u okviru Delta Agrar Grupe. U tom periodu, organizovala je, rukovodila i bila odgovorna za poslovanje fabrika za preradu hrane Yuhor, Florida Bel, Danubius i Mioni. Gospođa Desivojević Cvetković́ je takođe rukovodila razvojem poslovnih planova i praćenjem njihovog sprovođenja u saradnji sa izuzetno profesionalnim rukovodećim kadrovima. Na mestu izvršnog direktora, uspostavljala je partnerstva i održavala dobre odnose sa klijentima, a bavila se i unapređenjem i modernizacijom marketing strategija za svaku komponentu u okviru segmenta proizvodnje hrane.

Pre nego što je postala član Delta Holding tima, gospođa Desivojević Cvetković je radila na mestu generalnog direktora kompanije Verano Invest i direktora operativnih poslova u kompaniji Spinnaker New Technologies, članici ComTrade Group.

Diplomirala je na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, dok je M.B.A. studije završila na Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju. Osim toga, uspešno je završila i profesionalno usavršavanje za upravljanje poslovanjem na Poslovnoj školi Vorton Univerziteta u Pensilvaniji (SAD), Poslovnoj školi Said u okviru Univerziteta u Oksfordu (VB) i na Poslovnoj školi Harvard Univerziteta (SAD). Gospođa Desivojević Cvetković poseduje izuzetno znanje, stručnost i razumevanje prilika na tržištima Srbije, Slovenije, Hrvatske, Crne Gore kao i čitavog regiona bivše Jugoslavije. Izgradila je odlične odnose sa kreatorima poslovnih politika u ključnim kompanijama privatnog i javnog sektora u regionu.

Marija je član:
– Upravnog Odbora Addiko Banke
– Upravnog Odbora Srpske Asocijacije Menadžera
– Kluba „Privrednik“
– Predsednik Upravnog odbora Delta Fondacije
– Predsednik Srpske Triatlonske Unije

Udata je i majka dvoje dece, kao i pasionirani trkač, triatlonka i nosilac titule Ironman.

Jezici
• Srpski (bosanski, hrvatski) – maternji
• Engleski – profesionalni nivo
• Nemački – osnovni nivo