Rainer Petek

Rainer Petek

Strateški savetnik, međunarodni govornik i planinski alpinista

Rainer Petek autor je deset knjiga, predavač na temu liderstva i promena, kao i ekstremni planinar. Kao devetnaestogodišnjak, popeo se na severnu stranu Grandes Jorasses. Kao profesionalni planinski vodič, vodio je klijente kroz ekstremne staze u Alpima i na vrhove visoke 6.000 metara u Himalajima.

Više od 25 godina radi sa međunarodnim kompanijama i menadžerima, od Nemačke do Silicijumske doline, pružajući savete o liderstvu i promenama, te je održao predavanja širom sveta – do sada u 27 zemalja na pet kontinenata.

Predavanje: On the Northface everything can change in an instant

Jedan od glavnih razloga zbog kojih mnogi napori za promenama u kompanijama ne uspevaju leži u činjenici da se u većini slučajeva planovi za promenu tretiraju i obrađuju kao tehnički inženjerski procesi: kao da stvarnost nema kontradikcija da ponudi i kao da je proces promene autoput sa jasnim putokazima koji jednostavno treba slediti od strane aktera.

Međutim, za našeg predavača, PROMENA znači stalno upuštanje u nove, neistražene teritorije. Ovde, promena se ne dešava u budućnosti, već danas, u sadašnjem trenutku.

Ključne tačke predavanja

  • Od velikih programa promene do stalne promene sada i ovde: više nije reč o procesima promene od tačke A do tačke B, već o PROMENJIVOSTI.
  • Zaboravite nametanje svojih planova svetu: zašto biste radili uz pomoć snaga, a ne protiv njih?
  • Kako inteligentno kombinovati dva pristupa promeni „kao i“ pristupom: promena odlukom i promena korak po korak razvojem.