Rainer Petek

Rainer Petek

Strateški savetnik, međunarodni govornik i planinski alpinista

Rainer Petek autor je deset knjiga, predavač na temu liderstva i promena, kao i ekstremni planinar. Kao devetnaestogodišnjak, popeo se na severnu stranu Grandes Jorasses. Kao profesionalni planinski vodič, vodio je klijente kroz ekstremne staze u Alpima i na vrhove visoke 6.000 metara u Himalajima.

Više od 25 godina radi sa međunarodnim kompanijama i menadžerima, od Nemačke do Silicijumske doline, pružajući savete o liderstvu i promenama, te je održao predavanja širom sveta – do sada u 27 zemalja na pet kontinenata.

Predavanje: On the Northface everything can change in an instant

Jedan od glavnih razloga zbog kojih promene u kompanijama ne uspevaju jeste to što se u većini slučajeva posmatraju kao da su tehnički inženjerski procesi. Kao da nas iznenađenja ne čekaju iza svakog ćoška, kao da je proces promene autoput sa jasnim putokazima koje samo treba slediti.  

Međutim, za Rainera Peteka, koji je između ostalog i alpinista, PROMENA znači stalno upuštanje u nove, neistražene teritorije. Na severnoj strani planine, kao i u kompaniji, sve može da se promeni u sekundi i mnogo toga zavisi od načina na koji ćemo se postaviti prema novim situacijama koje iskrsnu. 

Promena se ne dešava u budućnosti, već danas, u sadašnjem trenutku.   

Šta ćete dobiti ovim predavanjem? 

  • Shvatićete da više nije reč o velikim programima promene već o konstantnom menjaju sada i ovde: umesto o procesima promene od tačke A do tačke B, reč je o PROMENLJIVOSTI.
  • Učićete kako da ne namećete svoje planove drugima: birajte da radite uz pomoć sila sa kojima ste suočeni, a ne protiv njih.
  • Razmišljaćete kako da inteligentno kombinujete dva pristupa promeni: promena odlukom i promena razvojem – korak po korak.