Biljana Rakić

Biljana Rakić

Programski direktor

Biljana Rakić je VP of Human Capital u kompaniji CAKE.com.

Poseduje preko 20 godina iskustva rada u različitim kompanijama, sa fokusom na razvoju people-centric korporativne kulture, razvoja ljudskih potencijala i društveno odgovornog poslovanja. Aktivna je u civilnom sektoru, posebno u temama osetljivih grupa zajednice. Trenerkinja i edukatorka je u različitim sferama poput razvoja timova, rada sa pojedincima i grupama, komunikacionih veština.


CAKE.com je IT, product based kompanija, sa kancelarijama u Kaliforniji.

Fokusirana je na razvoj proizvoda koje koriste milioni ljudi širom sveta. Trenutno imaju 3 proizvoda: Clockify, Pumble i Plaky. Najpoznatiji proizvod je Clockify – vodeći time-tracking tool u svetu, koji koriste milioni širom sveta, od pojedinaca do velikih kompanija, poput Hewlett-Packard Enterprise, American Express, Amazon, HP, Siemens, IBM, Nike, Google, Atlassian, itd.

Clockify trenutno ima oko 5 miliona korisnika, a na mesečnom nivou preko 100 000 novih korisnika.