Pia-Maria Thorén

Pia-Maria Thorén

Agile People Coach, Inspiration Director, Keynote Speaker & Author

Pia-Maria je trener, direktor, motivacioni govornik i autor. Bila je prva osoba na svetu koja je povezala pojmove “agilan” i “HR”. Sada postaje jasno da je Pia Maria pionir globalnog pokreta koji se brzo razvija – Agilni ljudi. Sebe opisuje kao osobu koja je u sredini HR-a, IT-ja, finansija i menadžmenta.

Kao “Inspiration Director” u svojoj kompaniji, Pia Maria je ključna osoba u agilnom HR-u, liderstvu i motivaciji. Važi za popularnog gosta na konferencijama i deo je brojnih intervjua, podkasta i blogova. Na svoj lični, neformalni način – skandinavski stil – ona vrlo jasno stavlja do znanja da se liderstvo mora promeniti. Ona govori o nojoj liderskoj ulozi “The Agile People Coach” – alternativna karijera za HR i menadžera u budućnosti rada.

Svet postaje složeniji, i tu je malo konkurentskih prednosti koje još uvek ostaju za kompanije koje žele da opstanu i da cvetaju. To zahteva potpuno drugačiji stil rukovođenja koji omogućava ljudima da opstanu i razvijaju se. Sve ovo zahteva potpuno drugačiji stil rukovođenja koji omogućava ljudima da prave greške i da uče iz njih. Zahteva različite principe za ljudske resurse i međufunkcionalno poslovanje timova na svim nivoima.

Autorka je knjige “Agile People – A Radical Approach for HR and Managers (That Leads to Motivated Employees) and Agile People Principles – Your Call to Action for the Future”.

Objavljene knjige:

  • Agile People: A Radical Approach for HR & Managers (That Leads to Motivated Employees)
  • Agile People Picturebook
  • Agile People: A Radical Approach for HR & Managers (That Leads to Motivated Employees)

🌐Posetite veb-sajt predavača: https://piamariathoren.com/