Alan Watkins

Alan Watkins

Co-Founder & CEO AT Complete

Dr Alan Watkins priznati je međunarodni stručnjak za liderstvo i ljudske performanse. Ima široku mešavinu komercijalnih, akademskih, naučnih i tehnoloških sposobnosti.

Tokom proteklih 25 godina bio je trener mnogih vrhunskih poslovnih lidera u svetu i sarađivao je sa Olimpijskim timom Velike Britanije i to pre Londona 2012. i Rija 2016. godine. Pored diplome medicine, Alan takođe poseduje diplomu iz psihologije i doktorat iz imunologije.

Autor je velikog broja akademskih radova i 10 knjiga na teme iz liderstva i načina na koji je moguće rešiti najveće svetske probleme.

Njegovih pet TEDx predavanja, privukla su preko 7 miliona gledalaca. Gostujući je profesor biznisa na Kingston Univerzitetu u Londonu. Duhovit je i zabavan govornik.

Objavljene knjige:

  • Mind-Body Medicine: A Clinician’s Guide to Psychoneuroimmunology
  • Our Food Our Future: Eat Better, Waste Less, Share More
  • Crowdocracy: The End of Politics
  • Wicked & Wise: How to Solve the World’s Toughest Problems
  • Innovation Sucks: Time to Think Differently
  • The HR (R)Evolution: Change the Workplace, Change the World
  • 4D Leadership: Competitive Advantage through Vertical Leadership Development
  • Coherence: The Science of Exceptional Leadership and Performance
  • Step Change: The Leader’s Journey
  • Lie-Ability: How Leaders Build & Break Trust

🌐Posetite veb-sajt predavača: https://complete-coherence.com/