Maja Nedučić

Maja Nedučić

Chief People Officer VEGA IT

Sa master diplomom psihologa, Maja je zaposlena u kompaniji VEGA IT Sourcing na poziciji Chief People Officer-a. U kompaniji je pronašla ono što je oduvek želela da radi – da zajedno sa kolegama čini svaki dan ugodnijim i boljim za sve članove tima i da zajedno grade kulturu koja podstiče različitost, pravo na grešku i pravovremeni feedback. Dodatno se edukuje iz Kognitivno bihejvioralnog koučinga.