Astrid Groenewegen

Astrid Groenewegen

Founder SUE | Behavioural Design Academy. Author of the bestseller 'The Art of Designing Behaviour'

Astrid Groenewegen je suosnivač kompanije za strateške inovacije i zvanično akreditovane obrazovne ustanove, SUE|Behavioural Design, obe specijalizovane za primenjenu nauku o ponašanju.

Svojim radom pomaže organizacijama širom sveta da iskoriste moć dizajna ponašanja za razvoj nove generacije, strategije, politike, kampanje proizvoda i usluga usmerenih na ljude. Autorka je bestseller-a „The Art of Designing Behaviour“ i visoko je ocenjeni govornik.

Objavljene knjige:

  • The Art of Designing Behaviour
  • The Art of Choosing

🌐Posetite veb-sajt predavača: https://suebehaviouraldesign.com/