Skip to main content
Vesti

EB nagrada za 2024. godinu: Accenture Services – Beneficije koje članove istopolnih zajednica u pravima izjednačavaju sa bračnim parovima

Na nedavno održanoj Šestoj konferenciji HR Experience, u organizaciji Infostuda, prestižnu nagradu za najbolju Employer branding praksu nezavisni stručni žiri u sastavu Ivana Eror Bauk, Ivan Marković i Tijana Bejatović, dodelio je kompaniji Accenture Services za pionirski posao u oblasti uključivanja i raznovrsnosti (inkluzije i diverziteta). 

Kompanija koja u Srbiji danas posluje pod imenom Accenture Services našoj javnosti je bila poznata pod imenom Umlaut, jer je ovde samostalno poslovala od 2009. godine, a 2021. je postala deo kompanije Accenture (ACN).  

“Potpuna integracija u Accenture znači i usklađivanje postojećih procesa sa globalnim ACN standardima, te je pitanje I&D (Inclusion and Diversity) postalo jedan od glavnih fokusa tima u srpskoj ACN kancelariji”, rekao je Boban Pavlović, HR Country Lead, koji je na konferenciji predstavio najuspešniju EB praksu po mišljenju žirija: projekat beneficija koji članove istopolnih zajednica u pravima izjednačava sa bračnim parovima. 

“Globalni Accenture Benefit tim ima za cilj da u svakoj zemlji, te i u Srbiji, standardizuje benefite koje pruža svim zaposlenima, bez razlike. To je inkluzija na delu: jednaki uslovi i benefiti za sve, pa samim tim i za ljude u istopolnim zajednicama, i uvođenje novih normi ponašanja”, rekao je Boban Pavlović.  

Zašto je Accenture Services u prvi plan stavio istopolne zajednice?  

Istopolne zajednice su najnevidljivija grupa, pre svega zakonski, ali i u društvu generalno, pa i u poslovnom kontekstu. Dok se diskusije vode u Skupštini iza zatvorenih vrata o pravima ovih zajednica, one postoje napolju, u stvarnom svetu. Zapravo, one žive poput cimera bez definisanih i zakonom priznatih prava u kojima uživaju tradicionalne bračne i vanbračne zajednice, rekao je Boban Pavlović. 

Kompanija ispituje trenutno stanje među zaposlenima putem anonimnih „MS forms“ anketa. Tako dobijaju informacije o sveukupnoj atmosferi u timovima, nivou komunikacije i empatije, motivaciji, osećaju pripadnosti i vidljivosti. Posebnu važnost ima i praksa održavanja interaktivnih radionica sa novozaposlenima nakon 3 i 6 meseci od prvog radnog dana („prolonged onboarding“), putem kojih kompanija želi da identifikuje izazove i prilike za poboljšanje inkluzivnosti radne sredine.  

“Nakon prikupljanja dovoljne količine povratnih informacija, osmišljavamo različite strategije u cilju kreiranja kulture koja je inkluzivna,”, rekao je Boban Pavlović i istakao koji je sledeći korak sledio nakon pomenute analize.  

“Prepoznali smo potrebu za ovom inicijativom i da moramo da istražimo zakonske okvire, kako bismo shvatili da li nas zakon podržava u davanju prava istopolnim zajednicama. Stupili smo u redovnu komunikaciju sa advokatskom kancelarijom koja je naš spoljni savetnik, a koja nam pomaže da protumačimo zakon i sprovedemo našu misiju. 

Rezultat su bile izmene postojećeg Pravilnika o radu naše firme, u smislu broja slobodnih dana za porodične događaje i drugih benefita koji se stavljaju na raspolaganje bračnim i vanbračnim zajednicama, kao i istopolnim zajednicama bez razlike”, rekao je Boban Pavlović i naveo konkretne primere kako to izgleda u praksi ove kompanije. 

Inkluzija na delu: šta kompanija nudi zaposlenima koji su u istopolnim zajednicama 

“Povodom sklapanja braka, svako, bilo da ima pravo da se venča u Srbiji ili mora van nje, ima pravo na slobodne dane. Svako bez razlike ima pravo na slobodne dane za porođaj osobe sa kojom je u zajednici, pri čemu smo broj slobodnih dana povećali na 14. Još jedna od lepših izmena je da svaki naš zaposleni, bez razlike, ima pravo na slobodan dan za polazak deteta u školu. Takođe, u slučaju smrti partnera svako bez razlike ima pravo na odsustvo”, naveo je primere Boban Pavlović i dodao:  

Neka pitanja nisu mogla da budu definisana Pravilnikom o radu, pa su regulisana internim procedurama i odlukama. Na taj način su partneri u istopolnim zajednicama stekli pravo na sve postojeće benefite koje ACN nudi svojim zaposlenima, poput privatnog zdravstenog osiguranja za supružnika/partnera, FitPass dodatnu karticu, itd.” 

Principi diskrecije i anonimnosti: benefiti pod vlastitim uslovima 

“Proces izgleda ovako: zaposleni šalje zahtev za korišćenje određenog benefita, npr. slobodni dani za sklapanje braka istopolnih partnera van Srbije svome HR povereniku, koji priprema neophodnu dokumentaciju (odluku direktora). U odluci se ne navodi izričito osnov odsustva. Ovime smo osigurali da sem HR poverenika i direktora firme, koji moraju biti upućeni u razloge radi odobravanja odsustva, ni članovi tima, ni tim lidovi ne moraju da znaju osnov ovakvog odsustva. Naš cilj je da sve dostupne benefite u kompaniji, svi zaposleni, bez izuzetka, koriste”, naglasio je Boban Pavlović.  

Kako pristupiti merljivosti u situaciji razbijanja predrasuda? 

“Tema koja je obuhvaćena projektom je izuzetno osetljive prirode, prvenstveno u našem društvu. Rezultati koji će biti podložni merenju su dugoročni, smatramo da je to okvir od 5 godina koliko nam je potrebno da postepeno menjamo kulturu, razbijamo mitove i stigme, kao i nesvesne pristrasnosti i predrasude.  

Za sada je Accenture Services u Srbiji uspostavio sistem monitoringa kroz zajednički HR mejl na koji zaposleni može prijaviti bilo kakvu vrstu diskriminacije ili neprikladnog ponašanja. Tu su interaktivne radionice na temu inkluzije i raznovrsnosti – mogućnost da se zaposleni prijave za obuke i edukativne programe.  

“Prepoznati smo od strane šire IT zajednice u Srbiji kao poslodavac koji podstiče i ohrabruje stvaranje inkluzivnog radnog okruženja. Naime, anketa koju je sproveo Infostud sa 2.700 ispitanika i kompanija Accenture je zauzela 3. mesto sa 26% glasova”, podsetio je Boban Pavlović. 

Prednosti inkluzivnosti i raznovrsnosti i za Kompaniju i za zaposlene 

“Naša kompanija ne samo da doprinosi pravednijem društvu, i kreira zdraviju kulturu radnog okruženja, već ove vrednosti pomažu postizanja poslovnog uspeha Usvajanje inkluzivnih politika pozitivno utiče na imidž kompanije, čineći je privlačnijom ne samo potencijalnim kandidatima, već i klijentima i partnerima koji cene ove vrednosti. To može dovesti do povećane lojalnosti brendu i veće baze klijenata. Kada se zaposleni osećaju prihvaćeno i podržano, oni bolje rade i skloniji su da ostanu u kompaniji na duži rok, naglasio je Boban Pavlović.  

HR Experience

Rame uz rame sa HR inovatorima