Predrag Novaković

Predrag Novaković

Stručni saradnik za edukaciju i razvoj, Erste Banka

Predrag Novaković je licencirani trener za obrazovanje odraslih sa iskustvom od 18 godina. Tokom svoje karijere sprovodio je edukacije širokog spektra iz oblasti soft skills veština kao i edukacije vezane za IT – Microsoft office paket programa. Licencirani je trener za trenere iz IT oblasti.

Tokom svoje karijere bavio se profesionalnom orijentacijom (9 godina) a u službi ljudskih resursa Erste banke je na poziciji Stručnog saradnika za edukaciju i razvoj od 2015. godine. Oblasti za koje je zadužen osim edukacija odnose se na selekcije prilikom zapošljavanja, testiranja, planiranje razvoja kompetencija, praćenje i evaluaciju učinka, praćenje i evaluaciju finansijskog apekta edukacija i razvoja, i sl.

Po struci je diplomirani inženjer elektrotehnike, što je uvek čudno s obzirom na pozicije na kojima se nalazio tokom karijere, ali izgleda da je utičnica bila dalja od mikrofona pa je komunikacija preuzela puteve profesionalnog razvoja u odnosu na napajanje. Što se tiče teme emocionalne inteligencije, kao quickwin je uspio da postane emotivan a kao long term plan (sa rokom do kraja života) mu je da postane inteligentan.