Danica Miller

Danica Miller

Head of Talent Acquistion & Onboarding, Atlantic Grupa

Danica Miller kao menadžerka Akvizicije talenata u Atlantic Grupi brine da su sva zapošljavanja po ukusu kompanije i kandidata, te da kroz kvalitetno uvođenje u posao nove kolege steknu kvalitetan temelj za svoj rad u Atlanticu.

Nakon rada u drugim oblastima primenjene psihologije (mentalno zdravlje, skolstvo) regrutacijom je počela da se bavi pre 12. godina.

Od tada je krenula njena strast ka ovoj izazovnoj ali i krucijalnoj oblasti jer smatra da se pravim odabirom novih kolega gradi kultura i dalji uspeh jedne kompanije.