Borka Mršić

Borka Mršić

HR menadžer, Bosch

Kompaniji Bosch sam se pridružila 2014. godine, sa prethodnih sedam godina radnog iskustva. Kao tim koji je tada bio u fazi rasta i razvoja, od početka smo zajedno delili sve poslovne izazove.

U tom smislu sam se pored inicijalne funkcije „Trening specijaliste“, a u kontekstu prethodnog iskustva i same profesionalne orijentacije, u to vreme ujedno bavila i biznis partneringom, kao i procesom upućivanja zaposlenih. Vremenom sam se opredelila za pravac takozvanih „soft HR funkcija“, te sam formirala tim sa kojim sam dalje razvijala teme HR marketinga, Internih komunikacija, Obuka i razvoja zaposlenih i Organizacione kulture same kompanije.

Intenzivno smo se bavili svim pomenutim temama, a poseban akcenat dali smo na razvoj liderstva i u toj sferi sam naročito razvijala svoje kompetencije. Posle pet godina u Bosch fabrici u Pećincima i prolaska kroz fazu naglog rasta i razvoja ovog dela kompanije, a ujedno i nakon stabilizacije tima i pripadajućih procesa – odlazim u Bosch kompaniju u Nemačku.

Tamo sam provela dve godine, na poziciji „Vođa grupe i LEAN projekata“, na centralnom nivou jedne od Bosch divizija unutar „Mobility Solutions“ sektora. Ista kompanija, ali sasvim drugačije okruženje i polje rada. Nova znanja, nove metode, novi izazovi i nova kultura.

Iz sadašnje perspektive, sva moja dosadašnja iskustva u Bosch kompaniji su me obogatila iz nekoliko veoma značajnih razloga. Pre svega, zbilja sam „doživela“ rad u internacionalnoj kompaniji; rad sa ljudima iz različitih kultura, shvatanja, razumevanja i navika.

Mimo toga, sigurna sam da mi je ovo iskustvo doprinelo u širenju vidika, posmatranju stvari i događaja iz različitih uglova – kako analitički tako i strateški. Takođe, sama „LEAN“ metodologija je nešto što sada veoma značajno doprinosi mom pristupu radu, ali i načinu razmišljanja. I konačno, upoznala sam sjajne ljude koji su mi vremenom postali i prijatelji. Bosch uistinu ima divnu kulturu i pruža osećaj jedinstva i pripadnosti.

Sa radom na trenutnoj poziciji HR menadžera u okviru Bosch Srbija, počela sam 1. februara tekuće godine. U svojoj novoj „Bosch“ ulozi zaista uživam. Ljudski resursi su sfera u kojoj sam se pronašla na samom početku profesionalnog razvoja. Verujem da je dolazak na ovu fuknciju bio za mene pravi korak i da se desio u pravom trenutku. Osećam se odlično zato što radim sa takvim ljudima koji me na dnevnom nivou inspirišu da i njima i sebi svakog dana budem bar za nijansu bolja.