Betty Pelemish

Betty Tsan Pelemish

Direktor selekcione strategije i operacija, Meta

Predavanje: Talasi transformacije

Na ovom predavanju Betty deli svoju perspektivu kako navigirati “talase transformacije”, gde je fokus na osnaživanju lidera da vode svoje organizacije kroz periode promena. Otkrijte pozitivne aspekte promena kao mogućnosti za rast i inovacije.

Predavanje takođe naglašava važnost postavljanja ubedljive vizije, transparentne komunikacije i prihvatanja statusa nelagodnosti za razvoj organizacije. Publika će steći uvid kako da neguje kulturu kontinuiranog učenja, kako da iskoristi raznolikost talenata svojih organizacija za pozicioniranje kako bi napredovali u okolnostima koje evoluiraju konstantno.

Ključni zaključak je da efektivno vođstvo kroz promenu uključuje delikatan balans strukturiranih metodologija i pristupa usredsređenog na čoveka. Pridružite nam se u poučnom i praktičnom istraživanju upravljanje promenama.