Betty Tsan Pelemish

Direktorka akvizicije talenata, Linkedin

Predavanje: Talasi transformacije

Kako biti kapetan kroz „talase transformacije”? O tome govori Betty Tsan Pelemish, stavljajući fokus na osnaživanje kapaciteta lidera da vode svoje organizacije kroz promene. Otkrijte pozitivne aspekte promena, jer one nude mogućnosti za rast i inovacije. 

Predavanje naglašava važnost postavljanja ubedljive vizije, transparentne komunikacije i prihvatanja da će nam ceo proces biti nelagodan, ali sve u cilju razvoja organizacije.  

Šta ćete dobiti ovim predavanjem? 

  • Steći ćete uvide u negovanje kulture kontinuiranog učenja i saznaćete kako da iskoristite raznolikost talenata kako biste izgradili veću otpornost organizacije. Saznaćete kako da pozicionirajte svoje organizacije tako da napreduju u konstantno promenljivim okolnostima. 
  • Ključni zaključak je da efektivno vođstvo kroz promene podrazumeva uspostavljanje ravnoteže između strukturiranih metodologija sa jedne strane  i pristupa usredsređenog na čoveka sa druge.  

Pridružite nam se u poučnom i praktičnom istraživanju o upravljanju promenama.