Nermana Ajanović

Nermana Ajanović

Šef razvoja i marketinga posao.ba, BiH

Nermana je šef razvoja i marketinga sa preko 10 godina iskustva u upravljanju projektima razvoja tržišta rada u BiH i marketingu.

Odgovorna je za razvoj poslovanja, koordinaciju timova razvojnih projekata i marketinga, odnose sa klijentima, finansijsko planiranje i superviziju rada sektora. Kao project manager odgovorna je za dizajn projekata, strateško i operativno planiranje, implementaciju, monitoring i evaluaciju.

Kroz dugogodišnje iskustvo rada sa poslodavcima, kandidatima, preduzetnicima, te brojnim organizacijama iz javnog i privatnog sektora, stekla je detaljno poznavanje tržišta rada i ekspertizu u području kreiranja poslova, zapošljavanja, razvoja veština i preduzetništva. Bavi se istraživanjima i analizama tržišta rada, te je između ostalog zadužena i za analizu podataka portala Posao.ba o ponudi i potražnji poslova na tržištu rada BiH i inostranstvu.

Bila je angažovana kao konsultant za razvoj partnerstva između javnih i privatnih pružaoca usluga posredovanja u zapošljavanju, konsultant za razvoj obuka i razvoj malih biznisa te mentor za start-upe.

Pre nego što je preuzela poziciju šefa sektora razvoja i projekata, Nermana je nekoliko godina bila marketing manager portala Posao.ba.