Evica Kuč

Evica Kuč

Head of Employee Experience, OTP Banka

Evica radi u OTP banci na poziciji Head of Employee Experience i pokriva oblasti iskustva zaposlenih, organizacione kulture i vrednosti, brendinga poslodavca, internih komunikacija. Iskustvo u oblasti razvoja i komunikacija stekla je kroz rad na različitim pozicijama u korporativnom, javnom i civilnom sektoru.

Karijeru u banci započela je poziciji Head of Training & Development, a u dinamičnom periodu bankarske integracije i pandemije sprovela je različite inicijative i aktivnosti upravljanja promenama.

Posebna sfera interesovanja su projekti digitalizacije i unapređenja iskustva korisnika, na čemu i radi kroz saradnju sa timovima iz banke i spoljnim saradnicima.

Pored posla, aktivno se bavi temama razvoja kroz članstva u različitim programskim odborima i mrežama i kao trener na različite teme. Završila je Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu.