U procesu digitalne transformacije najveći izazov je radna snaga, ne tehnologija