Tržište rada mora da se prilagodi i otvori za promene