Hotel Hilton, Beograd
20. maj 2020

O NAMA

Želeći da najbolji strani i domaći HR stručnjaci razmene znanja, iskustva i primere dobre prakse, Poslovi Infostud grupa sajtova za zapošljavanje i HR, je 2018. godine, nakon 18 godina rada na polju zapošljavanja, organizovala prvu „HR Experience“ konferenciju. Cilj nam je da kroz predstavljanje aktuelnih trendova zajedno unapredimo HR sektor u Srbiji.

Konferencija je osmišljena tako da su govornici usredsređeni na aktuelne teme i trendove povezane sa zapošljavanjem, uz razmenu praktičnih iskustava sa učesnicima.

Kroz predavanja, panel-diskusije i radionice učesnici se upoznaju sa strategijama koje primenjuju najbolji poslodavci u Srbiji, sa njihovim uspešnim HR pričama, praksama i idejama kako da unaprede percepciju svoje kompanije u očima kandidata.