HR trendovi: Izgradnja korporativnih sistema suštinski leži u timovima